Varför byggde britterna ett gravvalv på Saint Helena? Det verkar misstänkt.

Min kvalificerade gissning är, att det var avsett för någon annan. Men i så fall vet jag inte, vem den personen var. Om någon har en förklaring och bra belägg för den, skulle jag bli tacksam att få veta.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e juli 2023.