Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.

Angelo Vignali är avbildad bakifrån.
Napoléon Bertrand tar sej för pannan.
Mary Saint-Denis står vänd mot Angelo Vignali.
Henri Gratien Bertrand sitter på en stol.
Francesco Antommarchi står med en hand på kudden.
Arthur Bertrand tittar fram bakom sängen.
Louis Joseph Marchand håller en tygbit i handen.
Jacques Chandelier sitter på knä bakom sängen.
Hortense Bertrand har huvudet i Fanny Bertrands knä.
Étienne ”Ali” Saint-Denis står snett bakom Louis Joseph Marchand.
Fanny Bertrand sitter på en stol.
Henry Bertrand lutar sej mot Fanny Bertrand.
Jean Baptiste Pierron har särskilt stor och böjd näsa.
Achille Thomas Archambault står till vänster om Jean Baptiste Pierron.
Charles Tristan de Montholon håller ett dokument.
Jean Abram Noverraz sitter på knä och blundar.
Jacques Coursot står bakom Charles Tristan de Montholon.
Archibald Arnott öppnar munnen som för att säga något.
William Crokat håller i ett fickur.

This page was last changed the 18th of July 2023.

Angelo Vignali is depicted from behind.
Napoléon Bertrand lays a hand on his forehead.
Mary Saint-Denis is standing facing Angelo Vignali.
Henri Gratien Bertrand sits on a chair.
Francesco Antommarchi stands with a hand on the pillow.
Arthur Bertrand peeps out behind the bed.
Louis Joseph Marchand holds a piece of cloth in his hand.
Jacques Chandelier sits on his knees behind the bed.
Hortense Bertrand has her head on Fanny Bertrand's lap.
Étienne ”Ali” 
Saint-Denis stands almost behind Louis Joseph Marchand.
Fanny Bertrand sits on a chair.
Henry Bertrand leans towards Fanny Bertrand.
Jean Baptiste Pierron has a particularly large and curved nose.
Achille Thomas Archambault stands to the left of Jean Baptiste Pierron.
Charles Tristan de Montholon holds a document.
Jean Abram Noverraz sits on his knees with his eyes closed.
Jacques Coursot stands behind Charles Tristan de Montholon.
Archibald Arnott opens his mouth as if to say something.
William Crokat holds a watch.

The death of Napoleone Buonaparte.

La Mort du Napoléon