Du skriver att Federationen Althea har medborgarlön.  Hur motiverar dom folk att jobba?

Genom att inte bara ha medborgarlön, utan också minimilön.  Drar man bort Federationens högsta skatter, är den lika stor som medborgarlönen.  Även städare och kassörskor får därmed en inkomst, som är minst dubbla medborgarlönen.  Många personer får också uppskattning, för vad dom gör.  Det motiverar tillräckligt många att jobba, så att deras inkomst kan beskattas, och betala för medborgarlönen.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e juli 2023.