Nån Rösax

Nån Rösax [nɔn rɶsaks] en av nationerna, som finns på Gårdinn.  Befolkningen härstammar i huvudsak från svenskar.  Den är planetens enda nation, som har fullt medlemskap, i Federationen Althea.  Det gäller dessutom bara landområdena, på kontinenten Nåjje. Resten av planetens befolkning, lever bara under Federationen Altheas beskydd.

Naan Roesax [nɔn rɶsaks] one of the nations found on Gaardinn.  Its population largely descends from Swedes.  This is the planet's only nation with full membership in the Federation of Althea.  Furthermore, this only applies to the lands on the continent of Nåjje.  The rest of the planet's population only live under the protection of the Federation of Althea.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.