Vilket eller vilka program krävs, för att läsa Svensk-obokytisk ordlista med räkneord?

Den går att läsa med Microsoft Excel, alternativt Open Office.  Det är möjligt att det går med fler program, men det är dom jag känner till.

Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.