På vissa ställen skriver du Napoleone, på andra Napoléon. Varför gör du så?

Napoléon uttalas [,na,pɔ’lɛ,ɔɲ], och Napoleone [,na,pɔ’lɛ,ɔnɛ]. Det är förstås uttalet, på nutida standarditalienska. Hans eget uttal låg sannolikt närmare, det nutida korsikanska Nabulione. Fast jag vet faktiskt inte, hur det ska uttalas. Dessutom kom folk överens, om hur man skulle stava på korsikanska, huvudsakligen efter hans död. Så jag betraktar det som något anakronistiskt, att stava det så.
Jag föredrar formen Napoléon, för att den är en stavelse kortare. Formen Napoleone använder jag normalt bara ibland. Men jag försöker vara konsekvent. Därför skriver jag Napoléon, när det är kopplat till två PDF:er, annars skriver jag Napoleone. Det ser jag som en bra kompromiss, i det här fallet.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.