Varifrån kommer ordet tjör?

Det är det engelska ordet shir, som jag har stavat fonetiskt.  Åtminstone som jag bedömer, att ordet Bernard Dove använder, är tänkt att uttalas.  Engelsk stavning är hopplös, så jag kan naturligtvis ha fel.

Den här undersidan ändrades senast den 27:e juli 2023.