Det finns ett antal personer i texten, som omnämns med enbart förnamn. Vilket namn syftar på vem?

Personerna presenteras en gång, med fullständigt namn. Därefter omnämns dom bara, med ett av sina förnamn. I ett fall har jag använt ett smeknamn. Det gäller alla personer, som omnämns med namn mer än en gång:

• Abram syftar alltid på Jean Abram Noverraz.
• Ali syftar alltid på Étienne "Ali" Saint-Dennis.
• Archibald syftar alltid på Archibald Arnott.
• Barry syftar alltid på Barry Edward O’Meara.
• Charles syftar alltid på Charles Tristan de Montholon.
• Francesco syftar alltid på Francesco Antommarchi.
• Henri syftar alltid på Henri Gratien Bertrand.
• Hudson syftar alltid på Hudson Lowe.
• Gaspard syftar alltid på Gaspard Gourgaud.
• Jean syftar alltid på Jean Baptiste Pierron.
• John syftar alltid på John Stokoe.
• Louis syftar alltid på Louis Joseph Marchand.

Napoléon syftar naturligtvis alltid, på Napoléon I Bonaparte. Övriga personer som omnämns i texten, omnämns bara vid namn en gång. Jag har då använt deras fullständiga namn, utom i ett fall. Det är Louis Philippe de Capet, som bara kallas för Louis Philippe. Det var mest praktiskt så.

Den här undersidan ändrades senast den 30:e juli 2023.