Det finns ett antal personer i texten, som omnämns med enbart förnamn. Vilket namn syftar på vem?

Personerna presenteras en gång, med fullständigt namn. Därefter omnämns dom bara, med ett av sina förnamn. I ett fall har jag använt ett smeknamn. Det gäller alla personer, som omnämns med namn mer än en gång:

Abram syftar alltid på Jean Abram Noverraz.
Ali syftar alltid på Étienne "Ali" Saint-Dennis.
Archibald syftar alltid på Archibald Arnott.
Barry syftar alltid på Barry Edward O’Meara.
Charles syftar alltid på Charles Tristan de Montholon.
Francesco syftar alltid på Francesco Antommarchi.
Henri syftar alltid på Henri Gratien Bertrand.
Hudson syftar alltid på Hudson Lowe.
Gaspard syftar alltid på Gaspard Gourgaud.
Jean syftar alltid på Jean Baptiste Pierron.
John syftar alltid på John Stokoe.
Louis syftar alltid på Louis Joseph Marchand.

Napoléon syftar naturligtvis alltid, på Napoléon I Bonaparte. Övriga personer som omnämns i texten, omnämns bara vid namn en gång. Jag har då använt deras fullständiga namn, utom i ett fall. Det är Louis Philippe de Capet, som bara kallas för Louis Philippe. Det var mest praktiskt så.

Den här undersidan ändrades senast den 2:a november 2022.