Du skriver att vissa folk i Andra Imperiet, härstammar från några som finns idag.  Kan du förklara vad du menar med det?

Det betyder egentligen att deras kultur, härstammar från den nutida.  Vanligen härstammar folket i huvudsak från det, i biologisk mening också.  När härstamningen är kulturell, men inte i särskilt hög grad biologisk, har jag angett det.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e juli 2023.