Vad är Al'shakhin?

Det är en tradition för att träna magisk förmåga, som uppstått bland thrakinder.  Den är en del av en animistisk religion, som går under samma namn (antagligen i brist på bättre ord för den).

Den här undersidan ändrades senast den 6:e mars 2023.