Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

Ang-No-Se [aŋnusə] är en självständig stat, som utgörs av en ögrupp på Gårdinn. Den är en konstitutionell monarki, där kungamakten är rätt begränsad. Befolkningen utgörs i huvudsak, av ättlingar till kineser. Det lokala språket kallas agnosiska, och härstammar från kantonesiska.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.

Ang-No-Se [aŋnusə] is an independent state consisting of an archipelago on Gaardinn. It is a constitutional monarchy where the power of the king is quite limited. The population mainly consists of descendants of Chinese. The local language is called Agnosian and descends from Cantonese.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 24:e juli 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 24th of July 2023.

Ang-No-Se