Angesisk skrift / Angesian writing system

Bilden är gjord med blyerts och tuschpenna.  Sedan har den skannats in, och retuscherats i Microsoft Paint.

Det här alfabetet används till många språk, inom Federationen Althea. Det motsvarar i princip det latinska alfabetet, i sin mest internationella form. Texten lyder ”the quick brown fox jumps over the lazy dog” (”den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden”). Jag kom inte på någon annan mening, som innehåller alla bokstäver.

This image has been made with pencil and marker.  Then it has been scanned and retouched with Microsoft Paint.

This alphabet is used for many languages within the Federation of Althea. It corresponds in principle to the Latin alphabet in its most international version. The text reads ”the quick brown fox jumps over the lazy dog”. I could not come up with any other sentence containing all letters.

Angesisk skrift

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.