Arthur Wellesley

Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) var en brittisk general och politiker. Han var Storbritanniens statminister 1828 – 30. Dessutom var han den förste, att bära titeln ”hertig av Wellington”.

Fotot finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Det har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 18th of July 2023.

Arthur Wellesley (1769 – 1852) was a British general and politician. He was the Britain’s prime minister 1828 – 30. Furthermore, he was the first to bear the title “duke of Wellington”.

This photo is found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.