Den här undersidan ändrades senast den 24:e februari 2023.

En jättelik, växtätande dinosaurie, som levde mot slutet av jura.  Just det här släktet levde, i västra Nordamerika.  Notera att den levde på savanner, där den nästan enbart åt blad från träd.

This page was last changed the 24th of February 2023.

A huge herbivorous dinosaur which lived towards the end of the Jurassic.  This particular genus was found in western North America.  Please note that it lived on savannahs where it almost only ate leaves of trees.

© BBC

Brachiosaurus