Bilden är en skannad blyertsteckning.

This image is a scanned pencil drawing.

Det här är en hermafroditisk varelse, skapad med genteknik på 2100-talet.  Även om dom liknar katter, är dom mycket mer sociala, och inte alls lika aggressiva.  Undantaget är ett fåtal personer, som härstammar från supersoldater.  Dom personerna måste systematiskt tränas, för att fungera i samhället.  Annars är chakater socialt väldigt välanpassade.  Det är för att dom har en extrasensorisk förmåga, att kommunicera känslor på.
Eftersom alla medlemmar av arten, åtminstone identifierar sej som könsneutrala, används följande ord:

• Hen i stället för han/hon.

• Henom i stället för honom/henne.

• Hens i stället för hans/hennes.

• Tjör i stället för herr/fru/fröken.

Annars har dom normalt inget emot, att refereras till i femininum.  Dom använder själva vissa feminina ord, som syster och dotter.  Förkärleken för sådana feminina ord, kan ibland gå lite för långt.  Till exempel ett barn, som kallar en äldre chakat för ”mormor”, trots att hen strängt taget är hens morfar.

This is a hermaphroditic being created by genetic engineering in the 22nd century.  Even if they resemble cats they are much more social and not at all as aggressive.  The exception is a small number of people descending from super soldiers.  These people need to be systematically trained in order to function in society.  Otherwise, chakats are socially very well-adjusted.  This is due to them having a pychic power to communicate emotions.
Since all members of this species at least identifies as gender-neutral the following words are used:

• Shi instead of he/she.

• Hir instead of him/her.

• Hir instead of his/her.

• Shir instead of mister/missiz/miss.

Otherwise they usually have nothing against being refereed to in feminine terms.  They themselves use some feminine words such as sister and daughter.  Their preference of such feminine words can sometimes get a little too far.  For example a child who calls an older chakat “grandma” despite hir strictly speaking being hir grandpa.

Chakaten Sanddyn vinkar. / Chakat Sanddune waving.

Upphovsrätt av Bernard Dove och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 15:e april 2024.

Copyrighted by Bernard Dove and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 15th of April 2024.