Charles Louis Napoléon Bonaparte

Den här undersidan ändrades senast den 1:a november 2023.

This page was last changed the 1st of November 2023.

Alla bilder finns på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Allas upphovsrätt har gått ut.

All images are found on Wikimedia Commons.  All the copyrights has expired.

Charles Louis Napoléon Bonaparte i helfigur.
Charles Louis Napoléon Bonaparte i närbild.
Möte med Napoléon III.
Charles Louis Napoléon Bonaparte sittande.

Notera att kroppsproportionerna är samma, på båda bilderna till vänster.

Please note that the body proportions are the same in both images to the left.

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) var vallonsk-fransk-schweizisk politiker. Hans två första förnamn, kan också stavas Karel Lodewijk, och Karl Ludwig. Det tredje förnamnet kan även stavas, utan akut accent på E:et. Han var Frankrikes president 1848 – 52, och sedan kejsare fram till 1870. Som kejsare kallade han sej Napoléon III. Han var också Frankrikes sista monark.

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873) was a Walloon-French-Swiss politician. His two first given names may also be spelled Karel Lodewijk and Karl Ludwig. His third may also be spelled without the acute accent on the E. He was president of France 1848 – 52 and then emperor until 1870. As emperor he called himself Napoléon III. He was also France’ last monarch.