Charles Tristan de Montholon

Den här undersidan ändrades senast den 15:e april 2024.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) var fransk officer och spion. Det är värt att notera, att han var en frekvent lögnare. Så varje uppgift som från början kommer från honom, måste om möjligt granskas noga, innan den accepteras som sann.

Porträttet är nedladdat, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version).  Det har ingen upphovsrätt. Det har ingen upphovsrätt.

This page was last changed the 16th of April 2024.

Charles Tristan de Montholon (1783 – 1853) was a French military officer and spy. It is worth noting that he was a frequent liar. So each statement originally coming from him have to be toughly scrutinized if possible before it is accepted as truthful.

This portrait is downloaded from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version). It has no copyright.

Charles Tristan de Montholon