Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

Ett stort rovdjur på Eurasiens savanner, under paleogen.  I teveserien Odjurens Tid, kallas det för björnhund.  Men nu anses det ha varit ett äkta hunddjur.

© BBC

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A large carnivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Palaeogene.  In the TV series Walking with Beasts it is called a bear-dog.  But now it is considered have been a true canid.

Cynodictis