Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

Representant för en grupp protodäggdjur, det vill säga övergångsformer, mellan kräldjur och däggdjur.  Dom hade en ämnesomsättning, som lång någonstans mittemellan.  Djuren förökade sej, genom att lägga ägg.  Däremot hade dom sannolikt päls, och gav mjölk till sina ungar.  Just det här var en medelstor köttätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Närmast motsvarade det en prärievarg eller schakal.

© BBC

This page was last changed the 11th of January 2024.

Representative of a group of proto-mammals, that is, intermediates between reptiles and mammals.  They had a metabolism somewhere in-between.  These animals reproduced by laying eggs.  In contrast, they probably had fur and suckled its cubs.  This particular one was a medium-sized carnivore living in North America towards the end of the Triassic.  It was most closely comparable to a coyote or jackal.

Cynodontia