Du skriver att Napoleon Franz Joseph Karl Bonparte, bara var 21 när han dog.  Vet du vad han dog av?

Han dog av en kombination, av arsenik- och antimonförgiftning.  Någon hade försökt förgifta honom, på samma sätt som hans pappa.  Men sonen överlevde inte, när arseniken delvis byttes mot antimon.  Det är den bästa förklaringen jag har, till hans förtidiga död.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.