Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) var en brittisk historiker. Han var expert på Napoleone Buonaparte, som han kallade “en stor, dålig man”. Personligen håller jag med honom, fast det är förstås bara min åsikt.

Fotot har jag hittat, på Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version).  Jag känner inte till upphovsrätten, eller om den ens har någon.

This page was last changed the 18th of July 2023.

David Geoffrey Chandler (1934 – 2004) was a British historian. He was expert on Napoleone Buonaparte, who he called “a great bad man”. Personally I agree with him, however, this is of cause just my opinion.

This photo I found on the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version).  I don't know its copyright, or if it even has any.

David Geoffrey Chandler