Bilden är gjord i Microsoft Paint, baserad på en världskarta, i Mollweides projektion.

This image was made with Microsoft Paint based on a world map in the Mollweide projection.

Kartan visar ursprunglig vegetation. Brunt står för tundra och berg, grönt för skogar, gult för slätter, och orange för öknar. Blått står naturligtvis för hav. Ljusblått står för polarhav, och mörkblått för andra hav.  En supervulkan omnämns i texten, på kartan ovan. Det var den som orsakade civilisationens fall, på den här planeten.

Planeten har cirka 90 procent, av Jordens storlek och tyngdkraft. (Namnet betyder “Världen”, på det lokala språket.) Den kontrolleras helt, av en av Federationen Altheas medlemsstater. Den heter Weldiska Republiken, och har sitt ursprung på där. Det lokala språket, härstammar från tyska. Fast det har kraftigt påverkats, av engelska och holländska.

This map shows original vegetation. Brown stands for tundra and mountains, green for forest and woodland, yellow for plains and orange for deserts. Blue of cause stands for seas. Light blue stands for polar seas, and dark blue for other seas. Etzubbamakipelagen means “the Etzubbam archipelago” and Ysseröarna means the “Ysser Islands”.  The sentence at the red wheel symbol reads “Here the supervolcano exploded.” This was the cause of the fall of high-tech civilisation on Di Weld.

This planet has about 90 percent of the Earth's size and gravity. (The name means “The World” in the local language.) It is entirely controlled by one of the Federation of Althea's member states. It is called the Weldic Republic and originated there. The local language descends from German. However, it has been heavily influenced by English and Dutch.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Di Veld