Den här undersidan ändrades senast den 28:e juli 2023.

Ett stort rovdjur, som levde i slutet av neogen, och början av kvartär.  Det fanns i både Afrika, Eurasien och Nordamerika.  ”Dinofelis” betyder ”skräckkatt”, och det förtjänade den verkligen.  Det åt nämligen våra förfäder, tills dom blev för bra på att försvara sej.  Samtidigt började förmänniskorna konkurrera med dom, om alternativa bytesdjur.  Så småningom dog arten ut, som resultat av det.

This page was last changed on the 28th of July 2023.

A large carnivore which lived at the end of the Neogene and early Quaternary.  It could be found in Africa and Eurasia as well as North America.  ”Dinofelis” means “terrible cat” and it really deserved it.  The fact is, it eat our ancestors until these become too good at defending themselves.  At the same time the pre-humans started to compete with them about alternative prey.  Eventually, this species died out as a result of that.

© BBC

Dinofelis barlowi