Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Nordamerika mot slutet av jura.  Med sina 30 meter var den sin tids längsta landdjur.  (Den tidens tyngsta landdjur, var den mer än dubbelt så tunga Brachiosaurus.)  Det bör påpekas att dom här djuren, huvudsakligen levde på slätter.  Dom lade ägg i skogsbryn, som var stora som fotbollar.  Skogen fungerade sedan, som skydd för ungarna.

© BBC

This page was last changed the 20th July 2023.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in western North America towards the end of the Jurassic.  Measuring 30 metres (98 feet) it was the longest land animal of its time.  (The heaviest land animal of at the time was Brachiosaurus which weighted more than twice as much.)  It should be noted these animals mainly lived on plains.  They laid eggs at the forest’s edge which were the size of footballs.  The forests then fill the function of shelter for their young.

Diplodocus