Den här unersidan ändrades senast den 21:a september 2022.

Ett stort, växtätande däggdjur, som levt på Sydamerikas savanner under kvartär.  Det kraftigt bepansrade djuret, var närmast släkt med dagens bältor.  Efter människans ankomst dog det ut, sannolikt till följd av jakt.

This page was last changed on the 21st of September 2022.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America during the Quaternary.  This heavily armoured animal was most closely related to today’s armadillos.  After the arrival of humans it died out most likely due to hunting.

© BBC

Doedicurus