Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Ett stort, växtätande däggdjur, som levt på Sydamerikas savanner under kvartär.  Det kraftigt bepansrade djuret, var närmast släkt med dagens bältor.  Efter människans ankomst dog det ut, sannolikt till följd av jakt.

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America during the Quaternary.  This heavily armoured animal was most closely related to today’s armadillos.  After the arrival of humans, it died out most likely due to hunting.

© BBC

Doedicurus