Bilderna är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilderna i Word, som sedan retuscherats i Paint.

Till vänster en fast elfackla, till höger en handhållen.

These images are made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed them in Word and then retouched them in Paint.

This is a battery-operated thing giving of light of the same wavelengths as real fire.  But if something touches the glowing surface it goes out immediately.  This property makes this thing much safer than a real torch.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 19th of January 2024.

Fast elfackla
Hanhållen elfackla

Det här är en batteridriven sak, som utstrålar ljus av samma våglängder, som riktig eld gör.  Men om något rör vid den lysande ytan, slocknar den omedelbart.  Den egenskapen gör saken mycket säkrare, än en riktig fackla.

To the left a fastened electric torch, to the right a handheld one.