Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

En stor köttätare, som levde på savanner i Eurasien, i mitten och slutet av paleogen.  Trots sitt grisliknande utseende, var den närmare släkt med flodhästar.  Jag skulle tro att dom konkurrerades ut, av medlemmar av rovdjuren.

© BBC

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A large, meat-eating mammal which lived on the savannahs of Eurasia in the middle and late Palaeogene.  Despite its pig-like appearance it was more closely related to hippos.  I would think it was outcompeted by members of the Carnivora.

Entelodon