Federationen Althea / Federation of Althea

En interstellär civilisation, som utvecklats från före detta Jordkolonier.  Den är baserad på en överenskommelse, om medborgerliga rättigheter, för all medvetna varelser.  Federationen Althea är uppbyggt på ett sätt, som närmast liknar Europeiska Unionen.  Fast den tycks inte lida av det demokratiska underskott, som alltid plågat Europeiska Unionen.

An interstellar civilisation which developed from former Earth colonies.  It is based on an agreement on civil rights for all sentient beings.  The Federation of Althea is organised in a way most closely resembling the European Union.  However, it does not seem to suffer from the democratic defiance which has always plagued the European Union.

Bilden har upphovsrätt av Krister Sundelin.

This image is copyrighted by Krister Sundelin.

Federationen Althea är uppkallad efter planeten Althea, som huvudvärlden Fo’ur kretsar kring.  Althea är en enorm gasjätte, som har nio månar.  Fo’ur är den enda beboeliga av dom.  Till skillnad från Trantor och Coruscant, är den inte helt täckt av bebyggelse.  Folkmängden är till och med i nedre änden, av normalintervallet för kärnvärldar, till följd av månens låga andel land.

År 4170 e Kr omfattar Federationen Althea, omkring 1.200 världar:

• En sjättedel är kärnvärldar, med en befolkning på 10 – 20 miljarder.  Dom är jämförbara med höginkomstländer, och har ett slags välfärdssystem, baserat på medborgarlön.

• En tredjedel är inre gränsvärldar, med 1 – 10 miljarder invånare.  Dom kan jämföras med medel- och låginkomstländer, där folk som inte kan tjäna tillräckligt, måste förlita sej på välgörenhet.

• Den återstående hälften av världarna, betraktas som yttre gränsvärldar, med en befolkning på under en miljard.  Dom utgör Federations expansionszon, där samhällen just börjat byggas upp.

I regel befinner sej dom minst befolkade världarna, ganska långt från kärnvärldarna.  Men det är fullt möjligt, att hitta alla tre typerna, inom samma planetsystem.

The Federation of Althea is named for the planet Althea which the capital world of Althea Four orbits.  Althea is an enormous gas giant which has nine moons.  Althea Four is the only habitable one of them.  In contrast to Trantor and Coruscant it is not entirely covered in cityscapes.  The population is even at the lower range of variation for core worlds due to its low fraction of land.

• One sixth are core worlds with a population of 10 – 20 thousand millions.  These are comparable to high income countries and has a kind of welfare system based on citizen's income.

• One third are inner rim worlds with 1 – 10 thousand million inhabitants.  These can be compared to medium and low income countries where people which can’t earn enough has to rely on charity.

• The remaining half are considered outer rim worlds with a population of less than a thousand million.  These consist the Federation’s expansion zones where societies have just started to be built.

Usually, the least populated worlds are rather far from the core worlds.  But it is entirely possible to find all three types within the same planetary system.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 28:e april 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 28th of April 2024.

Federationen Althea