Florence och Nickel / Florence and Nickel

Jag gjorde den här bilden, som en del av en kurs jag gick, i digitalt skapande.  Den är ihopklippt av delar, från Fritt Fall 1286 och 1400.  Färgläggningen har jag gjort själv, även om bakgrunden följer originalfärgschemat.

I made this image as part of a course I attended in digital creating.  It is cut-and-past together from parts of Freefall 1286 and 1400.  The colouring I have made myself although the background follows the original colouring scheme.

Den här undersidan ändrades senast den 16:e januari 2024.

This page was last changed on the 16th of January 2024.

Florence och Nickel

Den förmänskligade vargen, heter Florence Ambrose.  Roboten heter Nickel.  Han förekommer som rånoffer, följt av offer för ett galet geni.

Upphovsrätt av Mark Stanley och Lena Synnerholm.

The anthropomorphised wolf is named Florence Ambrose.  The robot is named Nickel.  He appears as burglary victim followed by victim of a mad genius.

Copyright by Mark Stanley and Lena Synnerholm.