Fojjobba [fjba] en av dom självständiga staterna på Gårdinn. Den som markeras med siffran 3, på den sista av tre kartor. Fojjobiska härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med det största språket i Nån Rösax.

Fojjobba [fjba] is one of the independent states of Gaardinn. It is marked with the number 3 on the last out of three maps. Fojjobbic descends from Swedish. It is mutually understandable to the largest language of Naan Roesax.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.

Fojjobba