Jag har laddat ner teckningen, från Internationella Napoleonsällskapets hemsida (engelskspråkig eller franskspråkig version).  Den har ingen upphovsrätt.

I have downloaded this drawing from the website of the International Napoleonic Society (English-language or French-language version).  It has no copyright.

Francesco Antommarchi

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) var en korsikansk läkare. Huvudsakligen var han patolog (expert på fysiska tecken på sjukdom), men även behandlande läkare. Han var mycket försiktig med dom medel, som läkare på hans tid, hade till sitt förfogande. Så här i efterhand, framstår det som klokt. Det har visat sej att dom flesta av dom, var till mer skada än nytta.

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) was a Corsican physician. Mainly he was a pathologist (expert on physical signs of diseases) but a practicing physician as well. He was very careful with the means which physicians of his time had to their disposal. In hindsight this appears wise. It has turned out that most of them where more harmful than helpful.

Den här undersidan ändrades senast den 16:e september 2022.

This page was last changed the 16th of September 2022.