Fritt Fall 433 - 435 / Fritt Fall 433 - 435

Sam och Spiral pratar om att gå på bio, samtidigt som Sam äter frukost.  Det jag tycker är lustigt, är vad Sam äter till frukost.  Spiral kallar den i sista rutan, för ”binär frukostgegga”.  I det här sammanhanget, betyder ”binär” att den är blandad, av två olika ingredienser.

Sam and Helix talks about going to a cinema while Sam eats his breakfast.  What I find funny is what Sam eats for breakfast.  In the last panel Helix calls it “binary breakfast goo”.  In this context “binary” means that it is mixed from two ingredients.

Den här undersidan ändrades senast den 27:e juli 2023.

This page was last changed on the 27th of July 2023.

Sams binära frukostgegga.

Roboten heter Spiral.  Den andra personen, heter Sam Stjärnfall.

Upphovsrätt av Mark Stanley.

The robot is named Helix.  The other person is named Sam Starfall.

Copyright by Mark Stanley.