Vem var Gaspard Gourgaud?

Gaspard Gourgaud (1783 – 1852) var en fransk officer.  Han var med Napoleone Buonaparte, på Saint Helena 1815 – 18.  Det är hans skrivna vittnesmål från tiden, som är intressant i sammanhanget.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e juli 2023.