Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.

This page was last changed the 17th of July 2023.

Fotot är kopierat från en CD-ROM-version, av Bonniers Stora Lexikon.  Det har ingen upphovsrätt.

This photo is copied from a CD-ROM version of Bonniers Stora Lexikon (Bonnier’s Great Encyclopaedia).  It has no copyright.

Girolamo Buonaparte

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) var en korsikansk officer och politiker. Han är även känd som Jérôme Bonaparte. Senare kom förnamnet att stavas Ghjirolmu. 1807 – 13 var han kung av Westfalen, som inte existerade som stat särskilt länge. Det var hans storebror Napoleones förtjänst.

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) was a Corsican military officer and politician. He is also known as Jérôme Bonaparte. Later his given name came to be spelled Ghjirolmu. In 1807 – 13 he was king of Westphalia which did not exist as a state for particularly long. This was thanks to his older brother Napoleone.