Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it in Paint.

This is a monotheistic religion which in principle is a further development of the rather obscure Sikhism.  As a separate religion it has arisen on Altherna. There it dominates the region of Ilemura on the continent of Fesibaga. It has a more pragmatic attitude to sex than Sikhism has today. On the other hand, it decrees vegetarianism.

Det här är en monoteistisk religion, som i princip är en vidareutveckling, av den ganska okända sikhismen.  Som separat religion, har den uppstått på Altherna.  Där dominerar den regionen Ilemura, på kontinenten Fesibaga. Den har en mer pragmatisk attityd till sex, en sikhismen har idag. Å andra sidan förordnar den vegetarianism.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Gorsingism