Den här undersidan ändrades senast den 4:e september 2023.

This page was last changed the 4th of September 2023.

Målningen går att hitta, på Wikimedia Commons (Wikimedias Allmänning).  Den har ingen upphovsrätt.

This painting can be found on Wikimedia Commons.  It has no copyright.

Henri Gratien Bertrand

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) var en fransk officer.  Han var den lojale samurajen, som följer sin fältherre överallt, oavsett vad han gör.  Eftersom fältherren var Napoleone Buonaparte, har jag lite svårt att sympatisera med det.  Men Henri var åtminstone inte dumdristig.  Att ha någon att lita på, är också alltid bra.

Henri Gratien Bertrand (1773 - 1844) was a French military officer.  He was the loyal samurai who follows his warlord everywhere, regardless of what he does.  Since the warlord was Napoleone Buonaparte I have a bit hard to sympathize with this.  But at least he was not foolhardy.  Having someone to trust is also always good.