Den här undersidan ändrades senast den 21:a februari 2023.

Horatio Nelson (1758 – 1805) var en brittisk amiral. Jag tog med honom för att visa, att hans vaxfigur är mycket mer realistisk, än många populära framställningar.

Fotot har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Horatio Nelson (1758 – 1805) was a British admiral. I included him in order to show that his wax figure is much more realistic than many popular depictions.

This page was last changed the 21st of February 2023.

This photo has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.

Horatio Nelson