Den här undersidan ändrades senast den 21:a september 2022.

En stor köttätare som levde på slätter, i Afrika, Eurasien och Nordamerika.  Den levde från mitten av paleogen, till början av neogen.  Djuret tillhörde en nu utdöd ordning, som går under namnet creodonter (Creodonta).  Dom kan ha varit närmast släkt med rovdjur, som till slut konkurrerade ut dom.

This page was last changed on the 21st of September 2022.

A large, meat-eating mammal which lived in Africa , Eurasia and North America.  It lived from the middle of the Palaeogene to the early Neogene.  This animal belonged to a new extinct order named creodonts (Creodonta).  They may have been most closely related to the carnivores which eventually out-competed them.

© BBC

Hyaenodon gigas