Den här undersidan ändrades senast den 27:e februari 2023.

En stor köttätare som levde på slätter, i Afrika, Eurasien och Nordamerika.  Den levde från mitten av paleogen, till början av neogen.  Djuret tillhörde en nu utdöd ordning, som går under namnet creodonter (Creodonta).  Dom kan ha varit närmast släkt med rovdjur, som till slut konkurrerade ut dom.

This page was last changed on the 27th of February 2023.

A large, meat-eating mammal which lived in Africa, Eurasia and North America.  It lived from the middle of the Palaeogene to the early Neogene.  This animal belonged to a new extinct order named creodonts (Creodonta).  They may have been most closely related to the carnivores which eventually outcompeted them.

© BBC

Hyaenodon gigas