Den här undersidan ändrades senast den 11:e januari 2024.

En stor köttätare som levde på slätter, i Afrika, Eurasien och Nordamerika.  Den levde från mitten av paleogen, till början av neogen.  Djuret tillhörde en nu utdöd ordning, (Hyaenodonta).  Dom var närmast släkt med rovdjuren, som till slut konkurrerade ut dom.

This page was last changed on the 11th of January 2024.

A large, meat-eating mammal which lived in Africa, Eurasia and North America.  It lived from the middle of the Palaeogene to the early Neogene.  This animal belonged to a new extinct order (Hyaenodonta).  They were closely related to the carnivorans which eventually outcompeted them.

© BBC

Hyaenodon gigas