Om Napoléon blev förgiftad till döds, varför finns det ingen konsensus i frågan?

Jag tror det beror på en kombination, av två olika faktorer. Det ena är missriktad yrkesstolthet. Det andra är oförmåga, att förstå argumenten. Jag har därför formulerat mej så, att man ska förstå dom medicinska argumenten, även om man inte vet så mycket om medicin.

Den här undersidan ändrades senast den 19:e juli 2023.