Målningen är skannad från antologin Nordens Historia, under ledning av Sven Bjerkhof. Boken trycktes 1997.  Bilden har ingen upphovsrätt.

This painting is scanned from the anthology Nordens Historia (History of the Nordic Countries) under the leadership of Sven Bjerkhof. The book was printed in 1997.  The image has no copyright.

Jean Bernadotte

Jean Bernadotte (1763 – 1844) var en fransk general. 1810 valdes han, till Sveriges kronprins. Under hans tid som kronprins, erövrade Sverige Norge. Följaktligen var han kung av Sverige och Norge, från 1818. Det nuvarande svenska kungahuset, härstammar från honom.

Jean Bernadotte (1763 – 1844) was a French general. In 1810 he was elected crown prince of Sweden. During his time as crown prince Sweden conquered Norway. Consequentially, he was king of Sweden and Norway from 1818. The present Swedish royal family descends from him.

Den här undersidan ändrades senast den 17:e juli 2023.

This page was last changed the 17th of July 2023.