Varför är Jonny 5 med i Fritt Fall?

Han är bara med som gästroll, utan att ha någon replik.  Mark Stanly gjorde så, med mångs fiktiva robotar, i det sammanhanget.

Den här webbsidan ändrades senast den 28:e november 2022.