Vad är kalomel?

Det är ett ämne som består av kristaller, av lika delar kvicksilver och klor.  Ämnet är farligt att få i sej, så det används inte längre som medicin.

Den här undersidan ändrades senast den 4:e september 2023.