Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Det här är den monoteistiska religion, som har flest anhängare på Gårdinn. Den är i huvudsak deistisk, och förespråkar konsekvensetik. Dessutom är den kopplad till en magitradition, som tränar fyra magiska förmågor. Dom heter Öga (extrasensorisk perception), Öra (tankeläsning), Mun (telepatisk sändning) och Hand (telekinesi).

This is the monotheist religion with the largest number of adherents on Gaardinn. It is mostly deistic and promotes consequentialism. In addition, it is connected to a magic tradition training four magical abilities. These are called Eye (extrasensory perception), Ear (mind reading), Mouth (telepathic sending) and Hand (telekinesis).

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th July 2023.

Kenntkyrkan