Det här är symbolen för en, av Federationen Altheas medlemsstater.  Den har sitt ursprung, på Fo'urs största landmassa.  Språket härstammar från engelska, men har kraftigt influerats av eskimåspråk.  Eskimåer har också bidragit mer, till det här folkets genpool, än vad britter har.  Det gäller även för thailändare.

This is the symbol of one of the Federation of Althea's member states.  It traces its origin to Althea Four’s largest landmass.  The language descends from English but has been heavily influenced by Eskimo languagesEskimos has also contributed more to this people’s gene pool than Britons.  This holds true for Thai as well.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th of July 2023.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Khenoke