Vad betyder orden för klimatzoner?

Jag använder en modifierad version, av klassificering enligt Martin Vahl.  Han skilde på fyra huvudklimatzoner:

• Polarzon = ”Sträng, lång vinter, kylig sommar.  Varmaste månadens medeltemperatur under +10°C.”
• Tempererad zon = ”Vinter med varaktig frost och kvarliggande snö.  Varmaste månadens medeltemp[eratur] minst +10°C.”
• Subtropisk zon = ”Lång, het sommar varmaste månadens medeltemperatur är mer än +20°C.  Kort, mild vinter med förekommande kortvarig frost.  Kallaste månadens medeltemp[eratur] minst +3°C.”
• Tropisk zon = ”Frostfritt.  Alla månaders medeltemperatur över +15°C.”

Citaten är tagna ur Nordisk Skolatlas från 1992.  Det framgår inte vad som utgör gräns, mellan barrskogs- och lövskogsklimat.  Fast den verkar vara något varmare, än värmegränsen för subarktiskt klimat, enligt Wladimir Köppens definition.

Dom modifieringar jag gjort är:

• En speciell bergsklimatzon, för toppar med permafrost.
• Inget tempererat regnskogsklimat.  Det klassificeras som antingen barrskogs- eller lövskogsklimat, beroende på temperatur.
• Ingen skillnad på öken- och buskstäppsklimat.  Egentligen tänkte jag inte på buskstäppen, när jag gjorde kartorna.  Så den kom att behandlas, som om den vore öken.
• Subtropiskt grässtäppsklimat delas upp, efter sommar- och vinterregn.
• Tropiskt savannklimat delas upp, i monsun- och grässlättsklimat.

Motsvarigheterna är:

• Polarklimat (istäckt land och köldöken). = Inlandsis.
• Subarktiskt klimat. / Subarktiskt på grund av hög breddgrad. = Tundra.
• Berg vars toppar har permafrost / Subarktiskt på grund av hög höjd. = Ungefär samma som tundra, men beroende på hög höjd, i stället för hög breddgrad.
• Kalltempererat, torrare klimat. = Lika kallt som barrskogsklimat, fast för torrt för skog.
• Kalltempererat klimat. / Kalltempererat, fuktigare klimat. = Barrskogsklimat.
• Varmtempererat, fuktigt klimat. / Varmtempererat, fuktigare klimat. = Lövskogsklimat.
• Varmtempererat, halvtorrt klimat. / Varmtempererat, torrare klimat. = Tempererat grässtäppsklimat.
• Fuktigt, subtropiskt klimat med sommarregn. = Sommarregnklimat.
• Fuktigt, subtropiskt klimat med vinterregn. = Vinterregnklimat.
• Halvtorrt, subtropiskt klimat med sommarregn. = Subtropiskt grässtäppsklimat, men bara om den våta och varma årstiden sammanfaller.
• Halvtorrt, subtropiskt klimat med vinterregn. = Subtropiskt grässtäppsklimat, fast bara om den våta och kalla årstiden sammanfaller.
• Torrt, subtropiskt klimat. = Subtropiskt buskstäppsklimat och ökenklimat.
• Torrt, tropiskt klimat = Tropiskt buskstäppsklimat och ökenklimat.
• Halvtorrt, tropiskt klimat med årstidsregn. = Tropiskt savannklimat, men det regnar för lite, för att det ska växa skog.
• Fuktigt, tropiskt klimat med årstidsregn. = Tropiskt savannklimat, fast det regnar tillräckligt, för att det ska växa skog.
• Fuktigt, tropiskt klimat med regn hela året. = Tropiskt regnskogsklimat.

Färgerna står för ungefär samma klimat, som på dom världskartor, som visar vegetationszoner i stället.  Men det kändes fel att använda dom, för en terraformerad eller kraftigt anpassad planet.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e juli 2023.