Den här undersidan ändrades senast den 24:e februari 2023.

Ett stort, krokodilliknande groddjur, som levde i mitten av krita.  Den fanns i sydöstra Australien, som då låg söder om polcirkeln.  Trots den höga breddgraden, var området en tempererad skog.  I resten av världen hade den här sortens djur, konkurrerats ut av krokodildjurKoolasuchus klarade vintrarna där, genom att gå i dvala i grottor.  Det kunde inte krokodilerna.

© BBC

This page was last changed the 24th of February 2023.

A large, crocodile-like amphibian which lived during the middle of the Cretaceous.  It existed in south-eastern Australia which was then south of the Antarctic circle.  Despite the high latitude the area was a temperate forest.  In the rest of the world this type of animal had been outcompeted by crocodiliansKoolasuchus survived the winters there by hibernating in caves.  The crocodiles could not do that.

Koolasuchus