Den här undersidan ändrades senast den 20:e september 2022.

Ett stort, krokodilliknande groddjur, som levde i mitten av krita.  Den fanns i sydöstra Australien, som då låg söder om polcirkeln.  Trots den höga breddgraden, var området en tempererad skog.  I resten av världen hade den här sortens djur, konkurrerats ut av krokodildjurKoolasuchus klarade vintrarna där, genom att gå i dvala i grottor.  Det kunde inte krokodilerna.

© BBC

This page was last changed the 20th of September 2022.

A large, crocodile-like amphibian which lived during the middle of the Cretaceous.  It existed in south-eastern Australia which was then south of the Antarctic circle.  Despite the high latitude the area was a temperate forest.  In the rest of the world this type of animal had been out-competed by crocodiliansKoolasuchus survived the winters there by hibernating in caves.  The crocodiles could not do that.

Koolasuchus