Den här religionen, är Althernas motsvarighet till judendom. Teologiskt har den fortfarande stora likheter, med uppfattningar som är vanliga, bland nutidens judar. Men anhängarna lever sällan upp, till några judiska klichéer.

This religion is Altherna's equivalent of Judaism. Theologically, it still bears great resemblance to opinions common amongst Jews today. But the adherents rarely live up to any Jewish stereotypes.

Upphovsrätt av Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 25:e juli 2023.

Copyrighted by Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 25th of July 2023.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Kutakism