En av Federationen Altheas medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Formellt är den en demokrati, som uppfyller alla Federationens krav. I praktiken har koncerner så pass stor makt, är den mer av en plutokrati. Lamarkiska härstammar från engelska, men är kraftigt influerat, av japanska och tyska.

One of the Federation of Althea's member states which has its capital on Althea Four. Formally it is a democracy meeting all the demands of the Federation. In practice concerns has so much power it is more of a plutocracy. Lamarkian descends from English but has been heavily influenced by Japanese and German.

Bilden är gjord med en kombination, av Microsoft Word och Paint.  Jag har komponerat bilden i Word, som sedan retuscherats i Paint.

This image is made with a combination of Microsoft Word and Paint.  I composed it in Word and then retouched it with Paint.

Upphovsrätt av Krister Sundelin och Lena Synnerholm.

Den här undersidan ändrades senast den 18:e januari 2024.

Copyrighted by Krister Sundelin and Lena Synnerholm.

This page was last changed on the 18th of January 2024.

Lamark