Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Bilden ovan visar sommar- och vinterdräkt.  Jag vet att det ser ut, som att djuret hade päls.  Fast "pälshåren" var ihåliga, och växte på samma sätt som fjädrar.

© James William Kirby

En liten, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita.  Den levde i tempererade skogar, i sydöstra Australien.  Jag gillar verkligen bilden, men rekonstruktionen är föråldrad. I verkligheten såg den sannolikt ut så här:

This page was last changed the 20th July 2023.

The image above shows summer and winter plumage.  I know it looks like this animal had fur.  However, the "hairs" were hollow and grew in the same way as feathers.

A small, herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous.  It lived in temperate forests in south-eastern Australia.  I really like this picture, but the reconstruction is outdated.  In reality, it probably looked like this:

© BBC

Leallynasaura
Leallynasaura