Den här undersidan ändrades senast den 20:e juli 2023.

Ett litet, allätande däggdjur, som levde i mitten av paleogen.  Det levde i Centraleuropas skogar, som då var subtropiska.  Djuret härstammade sannolikt, från dom allra tidigaste moderkaksdäggdjuren.  Jag skulle tro att det dog ut, när klimatet blev torrare, och skogarna blev för glesa för det.

This page was last changed on the 20th of July 2023.

A small, omnivorous mammal which lived in middle Palaeogene.  It lived in the forests of Europe which was then subtropical.  This animal probably descended from the very earliest placental mammals.  I would think it died out when the climate become drier and the forest turned into woodlands too open for it.

© BBC

Leptictidium tobieni